– Dersom Norge griper mulighetene, kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponentielt, og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Fakta om batterisatsingen fra regjeringen

Dette er de ti grepene regjeringen håper vil bidra til at Norge klarer å videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:

1: Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden

2: Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer

3: Inngå industrielt partnerskap med sentrale land

4: Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital

5: Fremme kompetansetilgang

6: Legge til rette for mer fornybar krafttilgang

7: Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur

8: Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser

9: Støtte opp under pilotkommuner i vekst

10: Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Kilde: Regjeringen


Stor etterspørsel

Vestre trekker fram at etterspørselen etter batterier er nær tredoblet siden 2018, og at det globale markedet kan bli opptil 20 ganger så stort de neste åtte årene.

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsingen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse. Det handler om alt fra ren og rimelig fornybar energi, attraktive næringsarealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, støtte til vertskommuner og til at vi skal bidra med lån, garantier og egenkapital, sier Vestre.

Regjeringen varsler også at den norske batterinæringen skal være ledende på klima, miljø og bærekraft.

Vestre understreker at Norge skal nå klimamålene.

– Vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og vi skal ta hensyn til naturen og til det biologiske mangfoldet. Det innebærer at batterier må produseres på en enda mer bærekraftig måte og med lave eller ingen klimagassutslipp, sier Vestre.

Flere lokale prosjekter

Batteriproduksjon har vært nevnt i forbindelse med flere lokale utbyggingsprosjekter på Jæren. Lenge snuste batteriprodusenten Beyonder fra Sandnes på Kalberg-utbyggingen - som nå har fått det formelle navnet Time Energipark. Beyonder bestemte seg tidligere i år for heller å satse på Haugaland Næringspark i Gismarvik, Tysvær. Utbyggerne åpner for alle typer kraftintensiv industri, inkludert andre batterifabrikker, på det 1200 dekar store området som er satt av.

Utbyggingen er omdiskutert av hensyn til landbruks-, natur-, og friluftsinteresser, og næringsminister Vestre ble møtt av demonstranter som markerte sin motstand da han i starten av juni deltok på et møte på Bryne om Kalberg-utbyggingen.

I Time finnes det også et annet område som er satt av til kraftkrevende industri, langs Undheimsvegen ikke langt fra Høg-Jæren vindpark. Også der er datalagring og batterifabrikk aktuelle virksomheter.

I det samme nabolaget, men på Hå-sida av kommunegrensa, holder de samme aktørene på med planer om et 800 mål stort, nytt industriområde. Også der er kraftkrevende industri/batterifabrikk, og virksomheter som kan utnytte spillvarme, nevnt som aktuelle kandidater.

Dette kan bli et gigantisk industriområde