– Vi har nok senket skuldrene litt for mye og ikke forholdt oss til restriksjonene