Det mest fornuftige i denne debatten, er at ny skule i Stokkalandsmarka er skrinlagt, og dette uttales klart og tydelig fra foreldrene selv. Vigrestad er et lite sted og vi snakker om noen hundre meter hvis den nye skolen blir lagt i området nært idrettsanlegget. Meget fornuftig, og sambruk må være fremtredende her, eller en åpenbar vinn- vinn situasjon. Lykke til med ny skule. Dette er noe av det viktigste Hå kommune befatter seg med.