Ein annleis bygdefest

Av

Forrett i eitt hus og middag i eit anna. Eva Hegre vil at heile Vigrestad og Stokkalandsmarka skal opna dørene for sambygdingar.