Nærbø legg ned kampen mot likekjønna liturgi

Av

Soknerådet vil følgje instruksen frå biskopen.