– Terskelen for å gå til helsesykepleier vil bli lavere.

Mari Vold (16) og Lillian Husveg (18) er styremedlemmer i Rogaland KrFU.

De mener, sammen med KrFU, at hver enkelt ungdoms -og videregåendeskole-elev burde ha minst én oppstartssamtale med helsesykepleier.

Men hva betyr det?

– Det kan se litt ulikt ut, men for eksempel kan elevene få et ark der de skal svare på noen spørsmål og snakke litt ut ifra det, sier Vold.

Hensikten er at det skal bli lavere terskel for å søke hjelp.

– Dette vil gjøre det enklere å gå hvis en trenger hjelp, for det er noe alle elevene allerede har vært igjennom.

Tabubelagt

De trekker fram at ungdom i dag får stadig dårligere psykisk helse, spesielt nå etter pandemien.

– I dag er terskelen veldig høy for å gå. Det må bli mer normalisert, sier Husveg.

Hun forteller at hun selv har gått til helsesykepleier, men kviet seg for å si det til folk.

De to styremedlemmene som går på Tryggheim videregående skole oppfordrer Hå kommune til å være første kommune som prøver dette ut.

– Mange av dagens politikere snakker om psykisk helse, men vi må jo gjøre noe. Dette burde Hå kommune prioritere, for det haster.

Dette er tall fra før pandemien. Styremedlemmene tror tallene dessverre er høyere i dag.

– Ikke vurdert dette

Linn Økland, leder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Hå, sier de vil følge den nasjonalfaglige retningslinjen når det gjelder oppfølging av ungdommens psykiske helse.

Disse retningslinjene sier ikke noe om at det er anbefalt å ha oppstartssamtaler for alle elever i ungdomsskolen og vgs.

– Derfor er dette noe vi ikke har vurdert, slår Økland fast.

Men:

– At ungdommens psykiske helse er tema i politikken i Hå kommune, tenker vi er veldig bra. Å være opptatt av hva vi kan gjøre sammen for at ungdommen skal ha det bra, heier vi på.

– Dårlig bruk av en viktig ressurs

De unge politikerne mener likevel det er for dårlig at en så viktig ressurs som helsesykepleierne, blir for lite brukt.

– Mange sliter psykisk uten å gå dit. Vi vil heie fram helsesykepleiere, sier Vold.

– Men vil ikke dette føre til mye jobb for helsesykepleierne?

– Ja, det krever flere helsesykepleier og at de må være mer på skolen. Men det tenker vi er en ting som burde prioriteres.

– Er dette noe dere vil alle elevene skal gjennom?

– I hovedsak så tenker vi ja, at alle skal få tilbudet. Helsesykepleiere er ikke så skumle som mange tror, påpeker hun.

Finnes alternativer

Lederen for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Hå nevner at det ikke bare er helsesykepleiere som kan hjelpe ungdommen med psykiske problemer.

– Flere kommunale tjenester har forebygging og tidlig innsats knyttet til psykisk helse som sitt arbeidsområde.

Hun nevner blant annet ungdomsklubbene, samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

Dette gjelder for eksempel ungdomsklubbene, SLT – koordinatorene, lærere og sosiallærere.

– Alle disse tjenestene er på ungdommens arenaer og kan fange opp ungdommer som strever, sier hun.

Økland legger også til at skolehelsetjenesten har individuelle samtaler med alle åttendeklassingene i løpet av skoleåret.

Nasjonal politikk

Oppstartssamtaler med alle elevene på ungdomsskole og vgs. har blitt KrFU sin politikk nasjonalt:

«Urealistiske idealer og forventninger gjør at mange unge kjenner på ensomhet og synes livet er vanskelig. En god psykisk helse er avgjørende for menneskers mulighet til å meste hverdagen. KrFU vil at alle skal få hjelpen de trenger når de trenger det. Vi vil priotere unges psykiske helse.»

KrFU - partiprogram

Også KrF Rogaland har vedtatt dette som politikk.

– Man tenker jo ikke over at folk har psykiske problemer. Det er flere enn vi tror, sier Husveg før Vold tar ordet:

– Vi må få gang! Si nei til passivitet og få helsesykepleierne i gang. For det er en viktig ressurs der ungdommene er hver dag.