I disse dager er kommuneplanen i Klepp ute på høring.

Kommuneplanen, som ordet tilsier, er en plan for hvordan kommunen skal utvikles de neste årene, det vil si fra 2022-2033.

Planen revideres hvert fjerde år.

Klepp kommune ønsker at de som sitter inne med meninger, gir tilbakemeldinger før fristen går ut 23. mai.

Engasjement har kommet for sent

Meninger har det for øvrig vært mange av i Klepp det siste halvåret.

Det nye kommunehuset, og det nye servicebygget tilhørende den nye kirkegården i Klepp, er eksempler på prosjekter som har skapt enorm debatt i kommunen.

Fellesnevneren for begge utbyggingene, er at engasjementet har kommet for sent.

Det å nå ut til befolkningen, slik at de kan involveres, og ikke minst - involveres tidlig nok til å kunne utgjøre en reell forskjell, er noe kommunestyret har hatt oppe som tema flere ganger i år.

Rådgiver samfunn og kultur, Svein Oftedal, er tydelig på at kommuneplanen er en god mulighet for innbyggerne til å kunne gjøre en forskjell.

– Definitivt. Dette er offentlige innspill, som vil bli tatt med videre i hele saksgangen. Når politikerne skal behandle saker, vil innspillene ligge vedlagt sammen med andre dokumenter.

I skrivende stund har det kommet inn rundt 35 private innspill. Rundt 30 offentlig etater har fått beskjed om planene.

Eksempler på offentlige etater er nabokommuner, fylkeskommune, Statsforvalter, Bane NOR og Kystverket.

Slik gjør du

Oftedal forteller videre at kommuneplanen gir et bilde på alt ifra kommunens byggeprosjekter i tiden framover, til skole-, helse- og barnehagetilbud.

– Folk har vært mest opptatt av arealplaner, og det som skjer i sine egne nabolag. Vi kunne gjerne tenkt oss mer innspill på hva folk ønsker av kultur og fritidstilbud, samt mer overordnet på oppvekst- og helsetjenester.

– Når høringsfristen er ute, setter administrasjonen seg ned og går gjennom hvert innspill, før det legges fram for politikerne, som tar en endelig avgjørelse om veien videre.

En kan komme med innspill på kommunens nettsider.

– Det er også mulig å sende brev/E-post, men vi har lagt et opplegg som er veldig lett å bruke på nettsidene våres, avslutter Oftedal.