Da formannskapet i Hå møttes tirsdag, var det spesielt én sak som opptok Terje Mjåtveit fra Hå-lista: Strømprisene. Han viste til at både idrettsrådet og idrettslagene på Varhaug og Nærbø er bekymret for økonomien sin på grunn av de høye prisene på strøm. I motsetning til hvordan det er i veldig mange andre kommuner, er det idrettslagene som selv eier anleggene sine i Hå. Nærbø IL sin novemberregning for Nye Loen for eksempel, økte med over 90.000 kroner fra 2020 til 2021.

– Hadde det vært kommunen sitt, hadde ting gått sin gang og regningen blitt betalt som vanlig. Men vi vet at det er et veldig dugnadsbasert opplegg på disse anleggene. At de nå sliter med å betale regningene sine, må være veldig tungt. I tillegg har vi i Hå kirka og alt som går på lagsarbeid, sa Mjåtveit.

Ville ha svar samme dag

Han la fram et forslag om at kommunen skal dekke det som overstiger den gjennomsnittlige strømprisen for 2020 for idrettslag, frivillige lag og kirkene i Hå, i første omgang fra november 2021 til april 2022. Mjåtveit sa at det jobbes med en statlig kompensasjonsordning til nettopp lag, foreninger og kirker, og at han regnet med at kommunen kan få pengene sine tilbake når dette opplegget er vedtatt.

Svein Arve Nygård (Frp) kalte det «et meget godt forslag».

– Noe av det grunnleggende i Hå er dugnad og frivillighet. Jeg synes dette er et kjempeforslag, sa Nygård.

Mjåtveit ville helst ha hatt forslaget sitt vedtatt samme dag, men det fikk han ikke flertallet med seg på.

I stedet skal et ekstraordinært formannskapsmøte kalles inn i neste uke for å diskutere forslaget.

– Jeg tror ikke vi er klare til å ta det nå, uten å få sett på noe som helst. Vi må ha sett det på forhånd og tatt en diskusjon i gruppene. Men jeg er slett ikke fremmed for å gjøre noe, og å gjøre det rimelig fort, sa ordfører Jonas Skrettingland (KrF).

Venter på signaler fra rikspolitikken

Jan Erik Tuen (H) la seg på omtrent samme linje.

– Jeg støtter bekymringen til Mjåtveit, det er det ingen tvil om. Vi ser at det jobbes hardt i kulissene for å få til noe for lag og foreninger. Men i plassen for å gå for et benkeforslag her, har vi tid til å se hva som kommer nasjonalt for å få noen føringer. Men vi skal i alle fall ta det lokalt, sa han.

Mjåtveit mente i utgangspunktet at det ikke var tid til å vente, men var villig til å gå med på at det ble kalt inn til ekstraordinært møte om en uke, heller enn at forslaget hans skulle bli nedstemt.

– Vi må få opp en sak så fort som mulig, slik at de som går frivillig for lag og foreninger vet at det er hjelp underveis. Jeg mener det hadde gått an å tatt dette allerede i dagen. Hasteparagrafen er veldig i nærheten av å kunne bli brukt, sa han.


Tone Elin Berge (Ap) sa at signalene som har kommet fra nasjonalt hold er at det jobbes intenst med å få til en ordning.

– Forslaget høres helt greit ut, men jeg kunne tenke meg at vår hurtigarbeidende kommunedirektør leverte en sak, slik at en får en del tall på bordet, sa Berge, og la til at hun også var nysgjerrig på det interkommunale strømselskapet Lyse sin rolle i dette.

Ordfører Jonas Skrettingland tok til orde for å se an hva som skjer på nasjonalt nivå.

– Det er ikke vanlig å bevilge penger som en ikke har helt oversikt over hvordan vi skal hente inn. Jeg tror alle her inne er enige om at her må vi gjøre noe. I løpet av noen dager kommer det helt sikkert tydeligere signaler fra regjeringshold. Den tida mener jeg vi bør ta. Men vi trenger ikke vente en måned på neste formannskap, sa Skrettingland.

Frykter saken kan dra ut i tid

Mjåtveit var på sin side redd for at det kan trekke ut i tid, dersom en skal vente på departementer og på interkommunale Lyse.

– I Lyse er det en mengde kommuner som skal uttale seg om hvordan overskuddet skal brukes. Det vet vi er en tungrodd sak som ikke blir løst for. Departementet og det som kommer derfra kan også dra ut ut i tid. Jeg mener at vi må vise handlekraft, skjære gjennom, og betale for de som kan dokumentere veldige utgiftsøkninger. Så får vi ta det derfra etterpå. Det vil vise at vi står på samme side som lag, foreninger og kirkene, og at vi vil betale. De skal ikke frykte for at de ikke kan betale regningene sine. De skal ikke måtte vente på Lyse eller departementet. For pengene har vi, sa han.

Gunn Elin Dalen (H) sa hun trodde både frivillige organisasjoner og idrettslivet vil ha forståelse for at en må vente en uke før det kommer et klart svar.

– Signalet går ut nå. Så tar vi en fot i bakken, og kommer kjapt tilbake om en ukes tid, sa hun.

Tror ikke på kjempeutbytte fra Lyse

Ordfører Skrettingland benyttet diskusjonen til å helle kaldt vann i årene på kommunepolitikere som nå forventer rekordutbytte fra Lyse på grunn av de høye strømprisene. Han viste til at de 14 eierkommunene har vedtatt en utbyttestrategi der en først og fremst ønsker at utbyttet skal være stabilt, og aller helst voksende.

– Derfor har Lyse laget et utbytttefond, der de setter av penger når det går godt, og kan hente ut penger når det ikke går så godt. Det er viktig å huske på at den usikkerheten som strømprisene betyr, ikke skal betyr usikkerhet for kommunene, sa Skrettingland.

Ifølge ordføreren ble det i fjor hentet mer ut av fondet for å betale utbytte enn det som kom inn gjennom overskudd. Dermed er det grunn til å tro at mye av 2021s forventede overskudd blir betalt inn til utbyttefondet.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å forvente at det kommer noen ekstra penger fra Lyse. De viktigste signalene fra eierne, også oss, har til nå vært at det viktigste er at utbyttet er stabilt, og at det helst skal øke litt, sa Skrettingland.