14 grunneigarar møter vindkraftutbyggjar i retten

I midten av desember er det sett av tre dagar i Dalane tingrett til ei tvistesak mellom 14 grunneigarar på Steinsland og Eikeland på den eine sida og Bjerkreim Vind AS på den andre.