Omstridt vindkraftverk vil utsetja oppstarten for tredje gong

Det er no søkt om å få utsetja oppstarten av Friestad Vindkraftverk til utgangen av 2021.