– Vindmøller øydelegg panoramautsikta

Av

Innbyggjarar i Stokkalandsmarka vil ha rett til å uttala seg om Friestad vindpark.