Vindmøllesvar dreg ut: – Stemninga i kommunen har snudd

Solvind AS ønskjer å setja opp ein vindturbin på Friestad i Hå i staden for tre. Ordføraren håpar dei må søkja på ny.