Sjå topplistene: Dette drikk jærbuen mest av

Håbuen er mest brennevins-tørst, timebuen drikk mest øl og kleppsbuen har fått større hang til bobler.