Annonsørinnhold fra Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå og Sparebankbankstiftelsen Jæren – Klepp

Hva er dette?

Nå skal de dele ut penger igjen

I fjor delte de to sparebankstiftelsene på Jæren ut over ni millioner i koronastøtte til lag og organisasjoner i Klepp, Time og Hå. Nå åpner de pengesekken igjen – og det gjør de med stor glede.

Annonsørinnhold fra

- Den største gleda me kan ha, det er å gjera andre glad, sier Arne Gravdal og Elfin Lea. Gamlebanksjefen i Time Sparebank leder Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå  og gamleordfører Elfin i Klepp er daglig leder i Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp. To ganger i året deler de ut pengegaver til allmennyttige formål i de tre kommunene. 30. april er det søknadsfrist for årets første tildeling. De to lokalpatriotene håper på mange gode søknader.

I 2019 kunne glade støttemottakere stå tett sammen og juble over gavetildelinger.

- Dere er rause med gaver. Hvor kommer pengene fra?

- Time og Hå-stiftelsen er desidert største eier i Jæren Sparebank. Når banken driver godt, gir det utbytte til oss egenkapitalbeviseiere. Deler av dette utbyttet går til gode formål i lokalsamfunnet. De prioriterte formålene er oppvekstmiljø, idrett, kultur og friluftsliv, sier Arne Gravdal.

- Og vår stiftelse er nest største eier i lokalbanken, skyter Elfin Lea inn. 

– Stiftelsene er langsiktige og stabile eiere som skal sikre at sparebanktradisjonene videreføres og at Jæren sikres et godt lokalt forankra sparebanktilbud. Det har vi i Jæren Sparebank, sier mannen som var Klepp-ordfører i 12 år. Før den tid var han avdelingssjef ved fylkesskattekontoret, så penger har han også greie på.

- Ja, ja, både Arne og jeg har styr på kronene. Men det kjekkeste er å lese alle de gode søknadene. Lære om alle de flotte tiltakene som organisasjoner og lag gjør for oss som bor på Jæren.

– Vi tenker kanskje ikke så mye over det i det daglige, men frivillig arbeid er utrolig viktig for å gjøre Hå, Time og Klepp til gode kommuner å bo i. Vi prioriterer breie aktiviteter som utløser dugnadsinnsats, sier Arne Gravdal.

Undheim J19 foran den flotte Jæren Sparebank-hallen på Undheim. Et prosjekt med solid gavetildeling fra Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå.

- 2020 var et spesielt år. Dere brøt med prinsippene og delte ut ekstraordinær koronastøtte?

- Ja, det var et enkelt valg. Pandemien gjorde det vanskelig for alle, og det ble umulig for mange organisasjoner og lag å skape inntekter for å opprettholde drift. Det kjente vi på, og vi hadde mulighet til å bidra, sier Elfin Lea.

- Vi snakker godt sammen i de to stiftelsene, og ble fort enige i å gi tre millioner i gaver til organisasjoner og lag i hver av de tre kommunene. Total over ni millioner fordelt på 147 gode formål, sier Arne Gravdal.

- Forstår folk hvor pengene kommer fra? Hvor tett dere henger sammen med Jæren Sparebank?

- Det er nok litt å gå på der. Men nettopp derfor har vi endret navn og logo, slik at Jæren er med i navnet og Jæren Sparebank J-en med i logoen. På den måten viser vi hvordan den lokale sparebanken og Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå og Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp hører sammen, forteller Arne Gravdal som var banksjef i Time Sparebank i 12 år. Han understreker at stiftelsene gir gaver. Sponsorater tar Jæren Sparebank seg av.

- Og nå er det snart klart for årets første gaveutdeling?

- Ja, det ser vi fram til. Vi vet jo at det er mange i kommunene våre som har gode prosjekter. Nå må organisasjoner og lag bare ikke glemme seg ut, sier Elfin Lea.

- Alt du trenger for å søke, står på nettsidene våre. Bare husk at fristen er 30. april, avslutter Arne Gravdal.

Del artikkelen på Facebook