Populær eggjakt 
på Kvia

Av

Køane var lange og påskeegga få.