Dyrlegespirer på Vitengarden

Av

Over 200 born har prøvd seg som dyrlege så langt i vinterferien.