Voll IL skal lokka nye medlemmar med ny kunstgrasbane

Av

Voll IL håper fleksibilitet og betre fasilitetar skal gje liv på anlegget på Voll, og trur satsinga vil gje idrettslaget hundre nye medlemmar.