Ungt blod i samfunnshuset på Voll

Av

Det har kome ein ny giv inn i Bore samfunnshus. Nå skal kjellaren fyllast av ungdom og musikk.