Vurderte å starte Kulturbanken i lokalene til OK Minilager

Én av grunnene til at lagerlokalene ikke ble valgt, ble brukt av retten for å vise at Unge spor hadde kunnskap om behovet for lydisolering.