Jærbanen i rute igjen

Signalfeil mellom Jåttåvågen og Gausel skaper trøbbel i togtrafikken mandag morgon.